Zwrot części podatku akcyzowego

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nabywanego do produkcji rolnej powinien w terminie […]