Kolejna transza wsparcia suszowego

Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli […]