Inteligentne wsie – Smart Villages

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno […]