Nowe zasady bioasekuracji

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązkowe dla wszystkich producentów trzody chlewnej w kraju. Rolnik będzie musiał spełnić wymogi albo zrezygnować z […]