Grille i podpałki pod kontrolą

Inspekcja Handlowa sprawdziła 282 partie grilli i podpałek. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do 18 proc. z nich – głównie ze względu […]