Metodyka porównywania jakości produktów spożywczych w UE

Komisja Europejska opublikowała nową wspólną metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – służba Komisji […]