Ubój na innych zasadach

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju na użytek własny. Zaplanowano wprowadzenie wielu ułatwień. […]