Internetowa baza izomerów trans

Są obecne w margarynach w kostce, chipsach, produktach typu fast food czy w zupach w proszku. Mowa o izomerach trans, […]