Wsparcie hodowli kóz i owiec

Parlament Europejski wezwał do zwiększenia pomocy państwa przeznaczonej na hodowlę owiec i kóz. Sektor tych zwierząt w Unii Europejskiej od […]