Przeszkoleni pracownicy to ważna sprawa!

Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności zobowiązują przedsiębiorstwa spożywcze do tego, aby personel pracujący w styczności z żywnością: był dobrego zdrowia i przechodził […]