GK GPW rozszerza ofertę produktową na giełdowym rynku rolnym

Od 24 lipca br. zaczyna obowiązywać zaktualizowany Regulamin Rynku Towarów Rolno-Spożywczych i Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych, które umożliwiają […]