Usprawnienie wydatkowania środków finansowych

Rada Ministrów przyjęła 30 lipca br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach […]