Interakcje pomiędzy żywnością a lekami

Interakcje między lekiem a żywnością mogą skutkować ograniczeniem skuteczności leczenia lub zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Wiedza wśród pacjentów na temat interakcji […]