Dodatnie saldo handlu zagranicznego

Wzrosło dodatnie saldo rolno-spożywczego unijnego handlu zagranicznego. Według comiesięcznego raportu, największe zyski w eksporcie netto dotyczyły wina, podczas gdy eksport […]