Owady i ich przetwory w produktach żywnościowych i paszach

Jeszcze do niedawna wielu unijnym konsumentom owady częściej mogły kojarzyć się ze szkodnikami zanieczyszczającymi, niektóre środki spożywcze (np. kasze, makarony, bakalie i orzechy) […]