Raport dotyczący nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski

RAPORT NR 4/2018 DOTYCZĄCY NOWYCH ZAGROŻEŃ FITOSANITARNYCH DLA POLSKI. 1. Wirusy występujące w Wielkiej Brytanii na bulwotce bulwiastej (Ullucus tuberosus). […]