Sprzedaż bezpośrednia a regulacja „rolniczego handlu detalicznego”

Coraz popularniejszy staje się obecnie zakup produktów rolnych przez konsumentów końcowych bezpośrednio u rolnika, który je wytwarza w swoim gospodarstwie. […]