Szkolenie z zasad integrowanej ochrony roślin

dynie

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 25 maja br.  przeprowadzi szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych. 

Szkolenie jest realizowane w ramach zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Szkolenie odbędzie się 25 maja br. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, w Sali 136 na pierwszym piętrze.

Poniżej zamieszczamy program szkolenia:

  • 09:30 – 09:30 Otwarcie szkolenia
  • 09:30 – 10:00 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin – prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
  • 10:00 – 10:30 Integrowana ochrona drzew pestkowych, porzeczki i agrestu przed chorobami – dr Agata Broniarek-Niemiec
  • 10:30 – 11:00 Integrowana ochrona drzew ziarnkowych przed chorobami – mgr Sylwester Masny, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
  • 11:00 – 11:30 Integrowana ochrona wybranych roślin warzywnych przed chorobami – dr Jan Sobolewski, dr Agnieszka Włodarek
  • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
  • 11:45 – 12:45 Rozpoznawanie szkodników upraw szklarniowych – prof. dr hab. Gabriel Łabanowski
  • 12:45 – 13:45 Zagrożenie upraw polowych roślin warzywnych przez szkodniki – mgr Robert Wrzodak
  • 13:45 – 14:45 Rozpoznawanie szkodników drzew i krzewów ozdobnych uprawianych w szkółkach – dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmuje mgr Ewelina Kolis-Mikina (tel. 46 834 54 51, e-mail ewelina.kolis@inhort.pl).

Źródło: Instytut Ogrodnictwa