Szkolenie dla inspektorów rolnictwa ekologicznego

szkolenie2

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 26 czerwca br. organizuje bezpłatne szkolenie dla inspektorów rolnictwa ekologicznego wykonujących kontrole na zlecenie jednostek certyfikujących.

Szkolenie skierowane jest do inspektorów rolnictwa ekologicznego (osób wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 497, ze zm.), wykonujących kontrole na zlecenie jednostek certyfikujących. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • System kontroli w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Państwowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną.
  • Wyniki kontroli u producentów ekologicznych, prowadzonych przez IJHARS w 2016 r.
  • Kontrola dokumentacji u producentów ekologicznych.
  • Zasady pobierania próbek u producentów ekologicznych i badania laboratoryjne.
  • Zasady stosowania materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym.
  • Planowane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-15.00 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, IV piętro – sala Wzorcownia.

Chętni do odbycia szkolenia są proszeni o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail ekoszkolenie@ijhars.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 czerwca, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, kwalifikacja do uczestnictwa w szkoleniu prowadzona będzie wg kolejności zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy mozna pobrać ponizej:

Zgłoszenie na szkolenie dla inspektorów rolnictwa ekologicznego

Lista zakwalifikowanych uczestników i dodatkowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej IJHARS, w zakładce Rolnictwo ekologiczne – szkolenia.

Źródło: IJHARS