Szkolenia dla rolników

traktor_pole

Prawie 100 tys. rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie będzie mogło w ciągu najbliższych dwóch lat skorzystać ze szkoleń, które przyczynią się do podniesienia ich wiedzy i umiejętności.

Szkolenia realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Kierownictwo resortu 23 maja br. zaakceptowało tematy szkoleń:

  • Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych.
  • Normy i wymogi wzajemnej zgodności.
  • Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt.
  • Nowoczesne technologie uprawy zbóż.
  • Rozpoczynanie i prowadzenie działalności pozarolniczej z uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.
  • Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej.

Tematy te wychodzą naprzeciw potrzebom rolników i uwzględniają również zagadnienia związane z polityką rolną. Zostały one zidentyfikowane w trakcie badania ankietowego przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie MRiRW. Szkolenia będą realizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w obszarze nauk rolniczych.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania poszczególnych działań PROW 2014–2020, nabór wniosków na realizację projektów szkoleniowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna ogłosić w II kwartale br.

Źródło: MRiRW