Szkoła z witaminą

Zakładanie ogródków szkolnych, wspólne jedzenie drugich śniadań, a także wycieczki w teren –
do gospodarstw, sadów, a nawet na lokalne rynki. To założenia nowego programu edukacyjnego "Szkoła z witaminą" Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ma on zastąpić dotychczasowe unijne programy "Mleko
w szkole" i "Owoce i warzywa w szkole", które decyzją Komisji Europejskiej, od nowego roku szkolnego 2017/2018, mają zostać połączone.

Nowy unijny program kładzie większy niż dotychczas nacisk na działania edukacyjne, w tym na przybliżanie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem. Dlatego MEN chce, by szkoły, które przystąpią do tego programu, były zobowiązane do realizacji programu edukacyjnego "Szkoła z witaminą". W ramach programu mają podjąć działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci, wzbogacające ich wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Resort przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 1 września 2017 r. Rozporządzenie stwarza możliwość dofinansowania środkami z Unii Europejskiej działań kształtujących nawyki żywieniowe uczniów oraz podnoszących wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych.

Szkoły uczestniczące w programie będą musiały zrealizować co najmniej dwa wymienione w dokumencie zadania w semestrze. Będą więc zobligowane (do wyboru) m.in. do organizowania konkursów i festynów tematycznych, warsztatów kulinarnych oraz wycieczek do gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych
i ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, zakładów przetwarzających produkty mleczne.
W planach są również wizyty na lokalnych rynkach, na których te produkty są oferowane. Placówki będą również mogły zakładać i prowadzić ogródki szkolne. Istotna kwestią będą także wspólnie spożywane drugie śniadania, które zostaną połączone z jedzeniem owoców, warzyw, mleka i jego przetworów, w tym produktów regionalnych, oraz inne sposoby upowszechniania wiedzy na temat korzyści płynących z jedzenia ich. Dyrektorzy będą przedstawiać sprawozdanie z realizacji programu w poprzednim roku szkolnym. Przekazywać będą je do 30 września do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Ta sama zasada dotyczy sprawozdania z roku 2016/2017, z tym że oczywiście obejmuje ono jeszcze program "Owoce i warzywa w szkole".

Tymczasem od 1 sierpnia rusza nowy unijny program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Wczesny termin rozpoczęcia programu ma pozwolić na jego realizację w Unii Europejskiej od 1 września. Koszt programu to 250 mln euro. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. W placówkach będą rozdawane owoce, warzywa i produkty mleczne, a także realizowany będzie specjalny program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie mają poznać znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedzieć się, w jaki sposób produkowana jest żywność. Udział w programie jest dobrowolny, a udział w inicjatywie zadeklarowało 28 państw członkowskich. Z 250 mln euro środków unijnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017-2018 około 150 mln euro zostanie przeznaczone na owoce i warzywa, a około 100 mln euro na mleko. Polsce przypadnie z tej puli 25 mln euro.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin