Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce

DSC00730

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 marca gościło uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Biorący w nim udział pszczelarze, naukowcy oraz przedstawiciele organów państwowych dyskutowali na temat stanu i przyszłości tej branży w naszym kraju. 

Konferencja rozpoczęła się od przemowy Prorektora ds. Nauki SGGW, prof. Dr. hab. Mariana Binka: Dzisiejsza wielośrodowiskowa konferencja skupiająca przedstawicieli świata nauki i praktyków jest wyrazem szerokiej i interdyscyplinarnej współpracy mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Cichymi bohaterami przewodniego motywu tego spotkania są owady zapylające, reprezentowane przede wszystkim przez pszczołę miodną uważaną za kluczowe ogniwo w łańcuchu dostaw żywności. W obawie przed potencjalnym kryzysem żywnościowym nie mamy innego wyboru niż chronić populację pszczół i owadów zapylających, wykorzystując do tego celu wszystkie dostępne środki materialne i intelektualne oraz angażując w to przedsięwzięcie środowisko naukowe, a także otoczenie gospodarcze i opiniotwórcze.".

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji dotyczyły różnych aspektów pszczelarstwa. Dr hab. inż. Krzysztof Olszewski z Zakładu Biologii Środowiskowej i Apidologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawił możliwości rozszerzenia statusu pszczoły miodnej w Unii Europejskiej. Dr inż. Janusz Majewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW poruszył zagadnienia związane z ekonomicznymi aspektami produkcji pszczelarskiej w Polsce i UE. Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW wygłosiła referat na temat przywracania w Polsce bartnictwa. Dr hab. Paweł Chorobiński, prof. UP z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zreferował najnowsze informacje na temat potencjalnych przyczyn ginięcia pszczół.

W tej ostatniej kwestii głos zabrał również minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel: Problem związany z ginięciem tych pożytecznych owadów jest globalny. Wielu naukowców i praktyków zastanawia się jakie są tego przyczyny i jak można im zaradzić. Również resort rolnictwa docenia zagrożenie tym zjawiskiem i badania w kierunku przeciwdziałania. Musimy mieć pełną świadomość tego, że pod pojęciem oddziaływania środowiska na pszczoły jesteśmy my. To przede wszystkim nasza działalność sprawia, że powstają zagrożenia. Możemy jednak również oddziaływać pozytywnie dbając o przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego.".

Konferencja zakończyła się galą III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Laureatami Grand Prix zostali: prowadzący Pasiekę RADWAN Maciej Radwan i wsp,: Irena, Albert i Maciej Radwanowie  oraz Anna Perz.

Patronat nad konferencją objęli:  prof. dr. hab. Wiesław Bielawski, Rektor SGGW, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka (Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW), dr. hab. Jarosław Gołębiewski (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW). Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Romaniuk. Sesję plenarną poprowadził dr inż. Sławomir Jarka z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

Źródło: SGGW