Sytuacja na rynku wieprzowiny

zdjecie (17)

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej o pomoc dla hodowców świń w związku ze spadkiem opłacalności tej produkcji. Będzie również zabiegał o rozszerzenie programu bioasekuracji na cały kraj z powodu rozprzestrzeniania się ASF.

O sytuacji na rynku wieprzowiny minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał podczas spotkania z przedstawicielami branży mięsnej. Omawiając prognozy kształtowania się cen na tym rynku, analizowano możliwości działań stabilizujących i mechanizmów wsparcia producentów świń.

Minister Jurgiel poinformował o zgłoszonym przez Polskę wniosku o omówienie sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 stycznia 2018 r. i podjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji, w tym uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznanie producentom świń pomocy finansowej w związku ze spadkiem  opłacalności produkcji i skutkami ASF, aktywne zdobywanie nowych rynków zbytu dla unijnej wieprzowiny. Przetwórcy wnioskowali o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przywrócenie refundacji eksportowych.

Podczas spotkania, omówione zostały także działania podejmowane w zakresie zwalczania ASF, w tym dotyczące wzmożonego odstrzału dzików oraz rozszerzenia programu bioasekuracji na cały kraj. Zintensyfikowane zostały poszukiwania padłych dzików. Z ostatniego komunikatu Inspekcji Weterynaryjnej wynika, że w sumie od początku występowania tej choroby wykryto ok. 1 tys. dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. W ostatnim tygodniu znaleziono niemal 80 sztuk tych zwierząt z ASF. Dotychczas w Polsce zanotowano 106 ognisk tej choroby u świń.

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że po trwającej "wyjątkowo krótko", bo tylko 14 miesięcy (od maja 2016 r. do czerwca 2017 r.) wzrostowej tendencji cen trzody w Polsce, w drugiej połowie ub.r. rozpoczął się spadek cen, który nasilił się w IV kwartale.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa, średnia cena skupu świń rzeźnych (w najwyższej klasie S) wyniosła 4,36 zł za kg wobec 4,42 zł/kg w końcu grudnia ub.r. Oznacza to spadek o 1,3 proc. W drugim półroczu 2017 r. przeciętna cena trzody wyniosła 4,99 zł/kg, tj. była o 3 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek cen trzody i wzrost cen zbóż wpłynęły na pogorszenie opłacalności chowu.

Eksperci IERiGŻ przewidują się, że w 2018 r. nastąpi dalsze pogorszenie warunków chowu trzody. Ceny trzody będą obniżały się, a ceny zbóż rosły. Można się spodziewać się, że w marcu cena trzody w Polsce może kształtować się w przedziale 4,40-4,50 zł/kg, a w czerwcu może wynieść ok. 5 zł/kg. Takie ceny byłyby o ok. 10 proc. niższe od cen z analogicznych miesięcy 2017 r. Wzrost cen zbóż o ok. 10 proc. może powodować dalsze pogorszenie się opłacalności chowu, co z kolei wpłynie na zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin