Święto Ludowe

święto ludowe

„Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa” − tymi słowami trzykrotnego premiera Polski, Wincentego Witosa, minister Krzysztof Jurgiel przywitał gości zebranych 5 czerwca w resorcie rolnictwa.                                                    Złożenie kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa

− Zaprosiłem Państwa tutaj, aby sięgając do historycznych źródeł Święta Ludowego, ustanowionego 90 lat temu, dać wyraźny przekaz, że jest ono obecnie świętem całej wsi oraz jego mieszkańców. Powinniśmy je obchodzić ponad podziałami, bez zawłaszczania tradycji i wartości ruchu ludowego − podkreślił minister rolnictwa.

Krzysztof Jurgiel zaznaczyl, że spotkanie z okazji Święta Ludowego, jest wyrazem szacunku i uznania za codzienną, jakże piękną pracę dla Polski, którą  wykonują rolnicy i mieszkańcy wsi.

Spotkanie było okazją do wręczenie odznaczeń resortowych. − Pragnę osobiście podziękować i wyróżnić za osiągnięcia dla rozwoju gospodarki rolnej i obszarów wiejskich oraz za wierność  wartościom, o których mówił Wincenty Witos − powiedział minister.                                                                                   Medale zasłużonych dla rolnictwa

To wydarzenie dało sposobność do przypomnienia genezy Święta Ludowego oraz prezentacji jak wyglądały jego obchody na przestrzeni dziejów.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zaprezentowali również najważniejsze założenia polityki rolnej Rządu RP, a także nowe zasady współpracy rządu z polską wsią zawarte
w dokumencie Pakt dla wsi.
                                                                               Obchody Święta Ludowego w MRiRW

Uroczystość uświetnił występ dziecięcej orkiestry dętej z powiatu łowickiego.

Źródło: MRiRW