Piątek, 03 Kwietnia 2020 roku.

Światowy Dzień
Ochrony Środowiska

Jak co roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. World Environment Day). Ten dzień celebruje ponad 100 krajów, a Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.

Święto to zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku, aby zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska i uświadomić, że ludzie nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska to "Łączenie ludzi z przyrodą" (ang. Connecting People to Nature). Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zachęca wszystkich do zrobienia zdjęcia
w swoim ulubionym miejscu w otoczeniu przyrody, a następnie zamieszczeniu na stronie World Environment Day wraz z krótką informacją, dlaczego to miejsce jest dla nas szczególne. W ten sposób powstanie największy na świecie album o przyrodzie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poleca wykonywanie zdjęć
w obszarach Natura 2000. Fotografie oznaczone logo Sieci Natura 2000 pomogą rozpowszechniać ideę ochrony i zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

ONZ zachęca również do dzielenia się swoimi planami i inicjatywami
z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zarówno dużymi wydarzeniami organizowanymi przez instytucje rządowe, jak i inicjatywami podejmowanymi lokalnie (np. szkolnymi wycieczkami do parków narodowych).

Źródło: gdos.gov.pl

Artykuły powiązane

  • Rozmowy <br> polsko-indyjskieRozmowy
    polsko-indyjskie
    Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 11 lipca br. z minister stanu Ministerstwa Przetwórstwa Spożywczego Republiki […]
  • Muchówki dobijają pszczoły?Muchówki dobijają pszczoły? Muchówki z rodziny bzygowatych są nosicielami wirusów atakujących pszczoły. Ponieważ migrują na duże dystanse - znacznie […]
  • Klimat kontra<br> płody rolneKlimat kontra
    płody rolne
    Europejskie spółdzielnie rolnicze wiodą prym w opracowywaniu strategii walki ze zmianami klimatu. Rolnictwo precyzyjne jest […]
  • Dzień WędkarzaDzień Wędkarza Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce. To rekreacja i wypoczynek, ale także dyscyplina sportowa uprawiana w wielu […]
  • Europejska Deklaracja <br> w sprawie soiEuropejska Deklaracja
    w sprawie soi
    Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej […]
  • Czas na grzechy podniebienia!Czas na grzechy podniebienia! Aztekowie uważali ją za boski dar, Majowie ją ubóstwiali, a dziś niewiele jest na świecie osób, które są w stanie […]
  • WorldFood WarsawWorldFood Warsaw Wielkimi krokami zbliżają się Targi WorldFood Warsaw. To największa i najważniejsza impreza targowa poświęcona branży spożywczej i […]
  • Polska borówką stoiPolska borówką stoi Borówka - obok jabłek, stała się w ostatnich latach naszą narodową wizytówką. Polska jest głównym dostawcą tego […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close