Światowy Dzień Ochrony Środowiska

swiatowy dzien ochrony srodowiska

Jak co roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. World Environment Day). Ten dzień celebruje ponad 100 krajów, a Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.

Święto to zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku, aby zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska i uświadomić, że ludzie nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska to "Łączenie ludzi z przyrodą" (ang. Connecting People to Nature). Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zachęca wszystkich do zrobienia zdjęcia
w swoim ulubionym miejscu w otoczeniu przyrody, a następnie zamieszczeniu na stronie World Environment Day wraz z krótką informacją, dlaczego to miejsce jest dla nas szczególne. W ten sposób powstanie największy na świecie album o przyrodzie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poleca wykonywanie zdjęć
w obszarach Natura 2000. Fotografie oznaczone logo Sieci Natura 2000 pomogą rozpowszechniać ideę ochrony i zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

ONZ zachęca również do dzielenia się swoimi planami i inicjatywami
z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zarówno dużymi wydarzeniami organizowanymi przez instytucje rządowe, jak i inicjatywami podejmowanymi lokalnie (np. szkolnymi wycieczkami do parków narodowych).

Źródło: gdos.gov.pl