Światowy Dzień Gleby

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (92)

Dostarcza pożywienia, biomasę oraz surowce. Służy jako platforma dla działalności człowieka. Odgrywa ogromną rolę jako naturalne siedlisko i miejsce gromadzenia zasobów genetycznych. Bez niej nie mielibyśmy żywności. 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby.

Święto wprowadziła w 2002 roku Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). Od 2013 roku, dzień ten został oficjalnie ogłoszony, jako Światowy Dzień Gleby przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie wskazano, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Gleby, a ten z kolei zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby 2015-2024.

Celem obchodów święta gleby, jest zwrócenie uwagi na jej najważniejsze funkcje, jakie spełnia w środowisku oraz rolę, jaką pełni w kształtowaniu jakości życia i wciąż rosnącej populacji ludności. Trzeba sobie uświadomić, że ilość i jakość żywności, a także wielu potrzebnych ludzkości surowców, zależy od wielkości areału i stanu gleb.

Istotnym aspektem obchodów Światowego Dnia Gleby jest podkreślenie zagrożeń dla funkcji gleb, głównie wskutek działalności człowieka i zmian klimatycznych. A gleba jest zasobem nieodnawialnym, ponieważ raz zniszczona, nie odnowi się samoczynnie w przeciągu jednego lub nawet kilku pokoleń. Stanowi największy magazyn zasobów węgla na ziemi (1 500 gigaton). Glebę trzeba więc chronić ze względu na jej znaczenie, zarówno dla środowiska, jak i w kontekście ekonomiczno-społecznym.

Ważne, byśmy zdali sobie sprawę, że gleba jest podstawą produkcji rolnej. Ponad 90 proc. żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się ją z płodów rolnych uprawianych w i na glebie. Gleba to także ważny komponent naturalnych ekosystemów lądowych. To również filtr dla środowiska. Zatrzymuje i przekształca zanieczyszczenia naturalne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin