Surowce zamiast śmieci

1100px x 733px – Projekt bez tytułjyjuu — kopia

Ponad 100 tysięcy Polaków zwróciło uwagę, że nie ma śmieci – są surowce! Jest już podsumowanie efektów Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017, największego w Polsce społecznego i wolontarystycznego programu na rzecz poszanowania środowiska.

Głównym celem tegorocznej akcji, było propagowanie przesłania „Nie ma śmieci – są surowce” i edukacja nt. recyklingu i selektywnej zbiórki.

– Z efektu jesteśmy zadowoleni, bo wśród uczestników Akcji, który nadesłali sprawozdania, 100% przeprowadziło działania edukacyjne na ten temat, a ponad 90% dodatkowo propagowało temat odpowiedzialnej konsumpcji i unikania tworzenia odpadów. W działaniach edukacyjnych: konkursach, programach, happeningach, koncertach i przedstawieniach – a było ich ponad 1500 – jak i w lokalnych porządkach, udział wzięło ponad 100.000 osób w całej Polsce!!! – podsumował Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Ważnym elementem akcji był konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych, z zadaniem interpretacji hasła „Nie ma śmieci – są surowce”. Konkurs cieszył się ogromną popularnością, nadesłane zostało ponad 1500 prac. W przeważającej większości były one bardzo dojrzałe i poprawne merytorycznie, ciekawe i wykonane z wielkim nakładem pracy, zaangażowania i serca. Co najważniejsze, wskazywały one na wykorzystanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym i na wartość z prowadzenia segregacji odpadów.

– Cieszymy się, że tegoroczna akcja Sprzątanie Świata była dużym sukcesem. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia, mieliśmy możliwość dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców z informacją o właściwym postępowaniu z opakowaniami po środkach ochrony roślin, zarówno tych profesjonalnych, jak i przeznaczonych do użytku amatorskiego– podkreśliła Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Centralnym wydarzeniem akcji, było sprzątanie brzegów Wisły w Warszawie przez Ambasadorów akredytowanych w Warszawie oraz wolontariuszy z warszawskich szkół i wolontariatów pracowniczych. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, była bardzo wysoka frekwencja, a zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej było także bardzo duże – działało z nami 20 Ambasadorów ze wszystkich kontynentów. Współorganizatorem tego wydarzenia był Ambasador Australii Paul Wojciechowski i pracownicy Ambasady Australii oraz Wydział Zieleni Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do akcji przyłączył się również aktor Wojciech Solarz.

Istotną częścią akcji, była kampania informacyjna w mediach popularyzująca przesłanie „Nie ma śmieci – są surowce”. Przyniosła ona fantastyczne zasięgi: ponad 20.000.000 osób w zasięgu kampanii i ponad 6.000 artykułów i wypowiedzi. Jest to duży wkład w edukację odpadową i wsparcie dla działań edukacyjnych, którą powinny z mocy prawa prowadzić wszystkie organizacje odzysku i samorządy w Polsce.

Akcja Sprzątanie świata – Polska, jest działaniem wolontariackim, częścią globalnego ruchu Clean Up the World. Została zainicjowana w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, a koordynowana jest przez Fundację Nasza Ziemia. Akcja realizuje i propaguje także Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

System Zbiorki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, wydajnie, skutecznie i za darmo, umożliwia oddawanie opakowań po środkach ochrony roślin każdemu rolnikowi w Polsce.

Dane: PSOR