Stop podwójnej jakości żywności

Jakość, zawartość czy skład produktów sprzedawanych w różnych krajach w wielu przypadkach są zróżnicowane, a to jest niezgodne z prawem konsumenckim. Dlatego Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych dla państw członkowskich. To nowy sposób przeciwstawiania się zjawisku podwójnych standardów żywności w Unii Europejskiej. Urzędnicy z Brukseli zagrozili korporacjom ujawnieniem przypadków naruszeń. Zachęcają ich do porzucenia nieuczciwych praktyk.

Problem produktów różniących się jakościowo w zależności od tego, czy jest sprzedawany na zachodzie kontynentu czy wschodzie, wkroczył w kolejny etap. Sprawa stała się głośna, kiedy oficjalne skargi w tej sprawie złożyły Węgry i Czechy. Komisja Europejska obiecała wtedy, że zajmie się sprawą. Teraz przyznała, że nieprawidłowości dotyczą setek produktów, na co są dowody, ale nie wprowadza zakazów, tylko wydaje wytyczne.

Eksperci z Brukseli nie przedstawili prawnego rozwiązania sytuacji. Zalecili państwom członkowskim lepsze wykorzystanie już istniejących przepisów. Wydane zostały wytyczne i dodatkowe wyjaśnienia wymogów prawa żywnościowego Unii Europejskiej i unijne przepisy prawa ochrony konsumentów, do których organy krajowe powinny się odnosić, analizując potencjalne przypadki podwójnej jakości produktów. Chodzi o rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zgodnie z którym należy podawać konsumentom rzetelne i wystarczające informacje na temat produktu żywnościowego. Na przykład na etykietach żywności należy zamieszczać wykaz wszystkich składników zawartych w produkcie. Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych zakazuje z kolei m.in. sprzedaży pod tą samą marką produktów w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd. Właśnie na podstawie tych przepisów Komisja Europejska zaproponowała kilkuetapową procedurę, która ma pomóc krajowym organom ds. żywności i ochrony konsumentów ustalać, czy producenci nie naruszają prawa.

Komisja pracuje obecnie nad metodyką, która ma udoskonalić badania porównujące produkty spożywcze. Dzięki temu państwa Wspólnoty będą mogły zająć się tym problemem w oparciu o wspólne i solidne podstawy naukowe. KE przeznaczyła 1 mln euro dla Wspólnego Centrum Badawczego na potrzeby opracowania takiej metodyki. Komisja finansuje też prace związane z gromadzeniem danych i egzekwowaniem przepisów. Państwa członkowskie otrzymały kolejny 1 mln euro na tego rodzaju badania i działania.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin