Stanowisko XVI Kongresu Eksporterów Polskich

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (37)

XVI Kongresu Eksporterów Polskich w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera skutecznie przedsiębiorców oraz organy państwowe, rządowe i samorządowe na rzecz optymalizacji wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne z zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki temu zakłada się wzrost eksportu polskiego, którego wielkość prognozuje się w 2020 r. na około 230 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na około 32 mld euro. W celu osiągnięcia ww. wartości eksportu nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych i uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wychodząc naprzeciw potrzebom realnego sektora eksporterów zwraca uwagę na potrzebę dalszego usprawniania warunków działania firm produkujących na eksport. W tym zakresie istotną rolę odegrać powinno usprawnianie rozwiązań systemowych, a zwłaszcza instrumentów wsparcia eksportu i kształtowanie pozytywnego jego wizerunku na rynkach zagranicznych.

Kongres Eksporterów Polskich widzi potrzebę zaktywizowania działań na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu konieczne jest m.in.:

  • skoncentrowanie uwagi przedsiębiorców na priorytetowych i perspektywicznych rynkach eksportowych
  • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu w okresie przejmowania zadań Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przez Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
  • wprowadzenie rozwiązań systemowych mających na celu optymalne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki oraz ścisłą współpracę  w tym zakresie z organizacjami samorządu gospodarczego 
  • zwiększenie zaangażowania polskich eksporterów w zakresie dostaw towarów i usług w ramach przetargów organizowanych przez organizacje międzynarodowe
  • wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz zwiększenia skuteczności działania instrumentów wsparcia eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności i samofinansowania firm produkujących na eksport 
  • koncentracja sił i środków na promocję produktów, które mają największe możliwości potencjalnego wzrostu sprzedaży eksportowej w branżach: motoryzacyjnej, meblarskiej, elektromaszynowej, kosmetycznej, medycznej, IT/ICT, biotechnologicznej, farmaceutycznej, polskich specjalności żywnościowych oraz jachty i łodzie, aparatura pomiarowa i usługi sektora prozdrowotnego, a także wzrost udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki i technologii
  • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach eksportowych w krajach takich jak: Kazachstan, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Wietnam, Malezja oraz kraje bałkańskie tj.: Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia oraz kraje Maghrebu (Maroko, Algieria i Tunezja), a także Meksyk i kraje latynoamerykańskie
  • uproszczenie procedur bankowych w zakresie dostępu do usług gwarancyjnych i kredytowych 
  • pogłębienie współpracy mediów krajowych z polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi   

Kongres Eksporterów Polskich potwierdza potrzebę dążenia do optymalnego rozwoju eksportu i deklaruje pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w celu lepszego wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin