Stabilizacja, ale z problemami

gfhh

Wstępne szacunki Copa i Cogeca, dotyczące produkcji zbóż i roślin oleistych w UE-28, wskazują na stabilizację areału w tym roku. Nie jest jednak różowo. Producenci ponieśli straty przez ekstremalne zjawiska pogodowe, niskie ceny na rynku i wysokie koszty produkcji.

W 2018 roku spodziewany jest spadek powierzchni upraw zbóż o 1,4 proc. w stosunku do roku ubiegłego do poziomu 54,9 mln ha. Według szacunków, produkcja zmniejszy się o 2 proc. To się może jednak zmienić, ponieważ w całej Europie występują niekorzystne zjawiska pogodowe. Podaż jest wyższa od popytu przez szósty rok z rzędu, przez co ceny rynkowe są niższe od kosztów produkcji.

Powierzchnia upraw roślin oleistych w UE-28, według ekspertów z Brukseli, utrzyma się na stabilnym poziomie, a spadek wyniesie zaledwie 0,2 proc. Ceny są jednak niskie ze względu na wysoką podaż na świecie i znaczne zapasy.               

Powierzchnia upraw roślin białkowych także jest stabilna i obejmuje 1,1 mln ha (zmniejszyła się o 0,4 proc.). W niektórych krajach doszło jednak do ograniczenia tego rodzaju produkcji ze względu na zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin