Spotkanie z Polsko-Amerykańską Radą Biznesu

spotkanie _pol_am

26 kwietnia br. sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał z prezesem Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu Erikiem Stewartem.

Spotkanie było poświęcone możliwościom rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego. Zostało zorganizowane w kontekście planowanej w maju br. misji biznesu amerykańskiego w Polsce.

W trakcie rozmowy omawiano możliwości w zakresie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek USA, zarówno pod kątem prowadzonych procedur dotyczących dostępu do rynku, jak i form i kierunków promocji.

PARB została ukonstytuowana w lipcu 2010 r. i zrzesza obecnie około dwadzieścia przedsiębiorstw. Misją Rady jest promocja współpracy gospodarczej między USA a Polską, m.in. poprzez organizację wizyt wysokiej rangi urzędników państwowych i misji gospodarczych.

Źródło: MRiRW