Spotkanie szefów inspekcji ochrony roślin

piorin_malta

W dniach 3-5 maja 2017 r. na Malcie, która przewodniczy obecnie UE, odbyło się spotkanie szefów inspekcji ochrony roślin (COPH's). Głównym tematem obrad było wdrażanie nowych unijnych przepisów na podstawie rozporządzenia nr 2031/2016.

Przedstawiony przez Komisję Europejską harmonogram prac legislacyjnych przewiduje, że najbardziej intensywne działania będą przypadały na drugą połowę 2017 i cały rok 2018. W programie posiedzenia COPH's ujęto również m.in. zagadnienia dotyczące wspólnej strategii monitoringu i eradykacji organizmów kwarantannowych, omówienie statystyk dotyczących nadzoru nad importem z krajów trzecich, procedur rozwiązywania sporów, a także polityki informacyjnej Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie zdrowia roślin.

W spotkaniu stronę polską reprezentowali: główny inspektor PIORiN Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.

Źródło: PIORiN