Spotkanie z Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie

plik

– Rolnictwo to nie problem, to szansa dla Polski – podkreślił minister Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie, które odbyło się 22 czerwca br.

Było to pierwsze spotkanie nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Minister Ardanowski podkreślił, że rozwój wsi jest jednym z priorytetów państwa polskiego, z który odpowiada cały rząd, a nie jeden minister.

– Rolnictwu potrzebna jest długofalowa, rozsądna polityka, która nie będzie przedmiotem zawirowań – zaznaczył minister Ardanowski i dodał, że ważna jest pomoc związana z bieżącym kryzysami, ale najważniejsze jest  przede wszystkim to, jak będzie wyglądało polskie rolnictwo za pięć czy dziesięć lat.

W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie uczestniczył również sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Dyskutowano nt. aktualnej sytuacji związanej z suszą rolniczą, a także omawiano propozycje zmian następujących aktów prawnych:

  • Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników;
  • Ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne;
  • Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

Minister Ardanowski podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie jest dla niego ważną płaszczyzną współpracy i  prowadzenia dialogu z organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.

Rada ta jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołanym w 2016 r.

Źródło: MRiRW