Wizyta przedstawicieli CIQA

W dniach 17-21 lipca 2017 r. z inicjatywy Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, gościliśmy w naszym kraju delegatów wysokiego szczebla, reprezentujących organizację CIQA. Jednym z najważniejszych punktów wizyty było seminarium, które odbyło się 18 lipca br. w siedzibie resortu rolnictwa, a także wizyty w zakładach drobiarskich.

Seminarium, poświęcone kwestii bezpieczeństwa żywności i weterynarii w obszarze wymiany handlowej między Polską a Chińską Republiką Ludową zorganizowane zostało dzięki staraniom Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w ramach programu promocyjno-informacyjnego „Europejski Drób – w jakości siła”. Wydarzenie było kluczowym elementem misji biznesowej przedstawicieli chińskiej organizacji CIQA (The China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association) będącej jednostką doradczą dla AQSIQ. W skład delegacji weszli również przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej Chińskiej Republiki Ludowej, zajmujący się na co dzień nadzorem nad importowaną żywnością pochodzenia zwierzęcego w największych portach handlowych Chin.

– Rozmowy z uczestnikami misji dotyczyły poszerzenia i pogłębienia obszaru współpracy Polski i Chin, przede wszystkim w kontekście powrotu rodzimego mięsa drobiowego na tamtejszy rynek, po okresie występowania grypy ptaków w naszym kraju. Pozycja Polski, jako liczącego się producenta drobiu na rynku globalnym jest coraz silniejsza. Dzięki takim spotkaniom, chcemy ją dalej umacniać i nawiązywać współpracę ze stroną chińską również w nowych obszarach. Wizyta naszych partnerów z Państwa Środka, m.in. ze względu na skład delegacji, była dużym sukcesem KRD-IG, efektem szeregu wcześniejszych zabiegów i inicjatyw, a przede wszystkim istotnym krokiem naprzód w stronę efektywnej współpracy między naszymi krajami – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Poza seminarium, w ramach wizyty w Polsce, goście z Chin odwiedzili wybrane ubojnie drobiu, a także Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach. Delegaci zapoznali się z kondycją polskiej branży drobiarskiej i kierunkami jej rozwoju. Polska jest obecnie największym producentem drobiu spośród krajów Unii Europejskiej i odnotowuje dynamiczny wzrost eksportu mięsa białego. Wzrasta też jego spożycie, a to daje doskonałe perspektywy na przyszłość.

– Wizyta jest przede wszystkim dobrą okazją do zapoznania się i wymiany informacji, jak również ugruntowania współpracy między KRD-IG a chińskim partnerem. Chcielibyśmy przede wszystkim poszerzyć ofertę wspólnych działań. Chcemy też doprowadzić do większej częstotliwości  wizyt ze strony chińskiej w Polsce, jak również polskiej w Chinach. Warto wykorzystać możliwości, jakie daje umowa o  współpracy do tego, aby efektywnie reprezentować polskie drobiarstwo w Chinach i rozwiązywać wspólnie problemy – mówiła podczas seminarium Fang Qiqiong, Zastępca Dyrektora CIQA.

Na seminarium 18 lipca br. poza delegatami z Chin w składzie prof. Wang Xin, Wang Mei, Fang Qiqiong, Xie Fengqiang, Liang Zhihui oraz Kang Haining, prezentacje wygłosili przedstawiciele resortu rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego oraz KRD-IG.

– Co dla nas ważne, wizyta odbyła się w doskonałym momencie: zbiegła się w czasie z upływem terminu trzech miesięcy od likwidacji ostatniego ogniska grypy ptaków w Polsce. W świetle prawa międzynarodowego oznacza to, że Polska jest krajem wolnym od grypy ptaków, a tym samym gotowa na wznowienie współpracy handlowej z kluczowymi rynkami spoza UE – mówi Łukasz Dominiak.

Źródło: krd-ig.com.pl