Wtorek, 25 Lutego 2020 roku.

Spotkanie
z producentami ziemniaka

5 czerwca br. odbyło się kolejne z cyklicznie organizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają producentów ziemniaka. Rozmowy poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech.
W rozmowach uczestniczył także Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ułatwieniami wprowadzonymi do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms).

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła zasad uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Cms,
z których wysyłka bulw ziemniaka do państw unijnych będzie możliwa bez konieczności każdorazowego badania wysyłanej partii.

Zwrócono również uwagę na ułatwienia związane ze zmniejszeniem próby ziemniaków badanych
z poszczególnych przesyłek oraz braku konieczności plombowania środka transportu, którym wywożone są ziemniaki.

Przedstawiciele organizacji rolniczych wyrazili zadowolenie z wprowadzonych ułatwień. Zaprezentowali również propozycje kolejnych rozwiązań mających na celu ograniczenie występowania w produkcji ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, związanych z zapewnieniem wsparcia do badań sadzeniaków pochodzących z własnej produkcji.

W podsumowaniu podkreślono, że ministerstwo oraz organizacje zrzeszające producentów ziemniaków będą kontynuować bliską współpracę, w celu zapewnienia warunków umożliwiających rozwój tego niezwykle istotnego sektora produkcji.

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

 • “Śniadanie noworoczne” w BPJ“Śniadanie noworoczne” w BPJ W dniu 24 stycznia w siedzibie Biura Promocji Jakości przy ul. Resorowej 10 odbyło się "śniadanie noworoczne" prowadzone […]
 • Rozmowy<br>polsko-indonezyjskieRozmowy
  polsko-indonezyjskie
  16 października Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski spotkał się z Dyrektorem Generalnym ds. […]
 • Kontrole<br> na rynku warzywKontrole
  na rynku warzyw
  Trwają prace nad poprawą sytuacji na rynku warzyw. Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej […]
 • Problemy<br> na rynku warzywProblemy
  na rynku warzyw
  W związku z powtarzającymi się sygnałami o problemach występujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi, w szczególności […]
 • Wiceminister <br> Ewa Lech spotkała <br> się z rolnikamiWiceminister
  Ewa Lech spotkała
  się z rolnikami
  – Bez przestrzegania zasad bioasekuracji na terenach zagrożonych ASF świń hodować się nie da – powiedziała podsekretarz […]
 • Ułatwienia w międzynarodowym handlu ziemniakamiUłatwienia w międzynarodowym handlu ziemniakami W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w […]
 • Ziemniaki z flagąZiemniaki z flagą Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych […]
 • Rozmowy<br> z przedstawicielami branży drobiarskiejRozmowy
  z przedstawicielami branży drobiarskiej
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski konsekwentnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami rolników. W dniu 19 […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close