Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), które odbyło się w Oddziale CDR w Krakowie.

Celem spotkania było przekazanie bieżącej informacji na temat realizacji zadań przez te jednostki. W trakcie dyskusji omówiono obowiązki ODR-ów związane z przygotowaniem programów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do roku 2030 oraz bariery i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 z późn. zm.). Dyskusja dotyczyła również możliwości wzmocnienia współpracy na linii doradztwo-nauka, w tym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close