Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

odr_02

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), które odbyło się w Oddziale CDR w Krakowie.

Celem spotkania było przekazanie bieżącej informacji na temat realizacji zadań przez te jednostki. W trakcie dyskusji omówiono obowiązki ODR-ów związane z przygotowaniem programów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do roku 2030 oraz bariery i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 z późn. zm.). Dyskusja dotyczyła również możliwości wzmocnienia współpracy na linii doradztwo-nauka, w tym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Źródło: MRiRW