Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Spotkanie
z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020

29 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich beneficjentów pomocy technicznej ministerstw, agencji rządowych, samorządów województw, jednostek doradztwa rolniczego).

Celem spotkania było głównie omówienie postępów we wdrażaniu pomocy technicznej oraz napotykanych problemach przy realizacji tego wsparcia.

Otwierając spotkanie podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przypomniał zebranym o roli pomocy technicznej we wdrażaniu działań PROW 2014-2020.

– Celem tego wsparcia jest zapewnienie efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu oraz realizacja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które przyczyniają się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – podkreślił wiceminister.

Zwrócił również uwagę, że środki pomocy technicznej muszą być wydatkowane w sposób celowy i racjonalny oraz zaapelował o ewentualne uproszczenia w ramach tego wsparcia. Podsekretarz stanu zaapelował również do uczestników o udział w konsultacjach publicznych projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030, dokumentu który będzie miał kluczowe znaczenia dla rozwoju tych sektorów.

Podczas spotkania Instytucja Zarządzająca zaprezentowała analizę wykorzystania limitów środków dostępnych w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 w perspektywie do 2019 r. i w horyzoncie czasowym do połowy 2023 r. oraz zmiany w Podręczniku kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej.

Natomiast Agencja Płatnicza przedstawiła zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie i o płatność pomocy technicznej PROW 2014 – 2020 oraz omówiła najistotniejsze problemy występujące podczas obsługi wniosku o przyznanie i płatność pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Na zakończenie spotkania Instytucja Zarządzająca zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o zgłaszanie propozycji uproszczeń pomocy technicznej PROW 2014 – 2020.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • PROW dostosowany<br> do potrzeb rolnikówPROW dostosowany
  do potrzeb rolników
  Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]
 • IX posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOWIX posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił główne cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i […]
 • Dotacje<br> do inwestycji OSNDotacje
  do inwestycji OSN
  Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dotacje na inwestycje chroniące przed […]
 • Rok w rolnictwieRok w rolnictwie Walka o bezpieczeństwo żywności i z ASF, anomalie pogodowe czy uwolnienie rynku cukru. Mijający rok był pełen wyzwań w rolnictwie. O […]
 • Więcej czasu<br> na złożenie wnioskuWięcej czasu
  na złożenie wniosku
  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedłużenia w 2018 roku terminu […]
 • BIOSTRATEGBIOSTRATEG 27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla […]
 • Wyzwania<br> dla doradztwa rolniczegoWyzwania
  dla doradztwa rolniczego
  Przekazywanie rolnikom informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą usprawnić ich pracę, to zdaniem podsekretarza stanu […]
 • Minister Ardanowski<br> o suszyMinister Ardanowski
  o suszy
  Ostatnie deszcze zmniejszyły zagrożenie suszą, ale ono nie zniknęło - powiedział 16 maja br. minister rolnictwa Jan Krzysztof […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close