Spotkanie z Ambasadorem Republiki Namibii

spotkanie z ambasadorem Namibii

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się 4 lutego 2020 r. z Ambasadorem Republiki Namibii, Andreasem B. D. Guibeb’em i towarzyszącą mu delegacją.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono stan i perspektywy rozwoju polsko-namibijskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Rozmowy poświęcone były działaniom na rzecz zwiększenia wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Minister zaprezentował ofertę eksportową polskiej branży rolno-spożywczej wyrażając gotowość dopasowania jej do potrzeb konsumentów namibijskich.

W związku z faktem, iż Polska eksportuje głównie pszenicę do Namibii, minister J.K. Ardanowski zaproponował współpracę handlową na bazie tworzonej Platformy Żywnościowej, stanowiącej zorganizowany rynek giełdowy, dedykowany do prowadzenia obrotu towarami rolnymi.

Omówiono również kwestie finalizacji weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych eksportowanych do Namibii, a także konieczność udostępnienia przez służby namibijskie przepisów fitosanitarnych obowiązujących w imporcie do tego kraju produktów pochodzenia roślinnego.

Ambasador Guibeb z dużym uznaniem odniósł się do polskich osiągnięć w dziedzinie rolnictwa. Podkreślił, że zachęca polskie firmy do realizacji inwestycji w sektorze rolnym na terenie Namibii. Poinformował też o silnych i dynamicznych powiązaniach gospodarczych Namibii z innymi krajami południowej Afryki.

Strona namibijska wyraziła ponadto zainteresowanie skorzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie produkcji wysokiej jakości żywności oraz przechowalnictwa artykułów rolno-spożywczych.

Strony zadeklarowały gotowość do prowadzenia dalszych rozmów mających na celu intensyfikację współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Źródło/Fot.: MRiRW