Specjalne oznakowanie opakowań

puszki

Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o specjalne oznakowanie opakowań

 • wdrożenie systemu identyfikacji wszystkich partii,
 • opracowanie planu pobierania próbek owoców i warzyw,
 • opracowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże,
  że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE,
 • posiadanie i nadzorowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli,
 • zapewnienie właściwego przechowywania, przygotowania, ważenia (legalizowane wagi)
  i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 • współpraca z rzeczoznawcą w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

Korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorców związane z wprowadzeniem specjalnego oznakowania

1.Dołączenie do elitarnego grona zaufanych handlowców świeżych owoców i warzyw,

2.Podleganie tylko wyrywkowym kontrolom przez inspektora WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności,

3.Możliwość otrzymywania odstąpień dla każdej zgłoszonej partii wysyłanej do krajów trzecich:

 • brak konieczności oczekiwania na inspektora w związku z kontrolą w celu otrzymania świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw
 • skrócenie czasu postoju środków transportu, co wpływa na zmniejszenie kosztów.

Nadzór WIJHARS nad rynkiem świeżych owoców i warzyw

1. Handlowiec informuje o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania.

2.Partie świeżych owoców i warzyw eksportowane do Federacji Rosyjskiej,, podlegają kontroli przynajmniej raz na miesiąc (w przypadku wysyłki do pozostałych krajów trzecich – nie rzadziej niż raz na kwartał)

3.Handlowiec podlega wyrywkowej kontroli WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, co najmniej raz w roku lub w przypadku podmiotów eksportujących do FR raz na kwartał.

Specjalne stanowisko informacyjne WIJHARS w Warszawie w sprawie specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Adam Baranowicz

Tel: +48 22 654-01-80

email: wijhar-s@bip.org.pl

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie