Smakowita tradycja

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (17)

Ser bieszczadzki wędzony, szynka wędzona z komina czy miody z doliny rzeki Bzury – to najnowsze produkty, które zostały zarejestrowane na ministerialną listę produktów tradycyjnych. „Smaki z przeszłością” zyskują na popularności, zwłaszcza wśród amatorów dobrego jedzenia. Powstaje także coraz więcej miejsc, w których można taką żywność kupić lub po prostu zjeść. O modzie na produkty tradycyjne porozmawialiśmy z Jackiem Boguckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

Maria Sikorska: Ile obecnie produktów znajduje się na Liście Produktów Tradycyjnych?

Jacek Bogucki: Obecnie znajduje się na niej 1760 produktów.

M.S.: Które regiony są pionierami pod względem liczby produktów na liście? Ile produktów przybyło w 2017 roku? Z którego województwa najwięcej?

J.B.: Najwięcej produktów wpisanych na listę, pochodzi z województw: podkarpackiego − 220 produktów, małopolskiego − 203 produkty oraz lubelskiego − 184 produkty. W 2017 roku zostało na nią wpisanych 110 produktów, najwięcej z województwa małopolskiego.

M.S.: Jakie warunki musi spełnić produkt, by trafić na listę?

J.B.: Produkty, które są wpisywane na LPT, czyli Listę Produktów Tradycyjnych, muszą spełniać kryteria wymienione w art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Po pierwsze: ich jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Metod wykorzystywanych co najmniej od 25 lat. Po drugie: produkty te stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane. Po trzecie: są one elementem tożsamości społeczności lokalnej. Wymogi te stanowią o istocie tradycyjnego charakteru polskich produktów. Spełnienie tych wymagań przez dany produkt, oceniane jest przez marszałka województwa – na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę. Jeżeli dołączone do wniosku dokumenty potwierdzają tradycyjny charakter produktu, produkt zostaje wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.S.: Jak wypadamy pod względem ilości produktów na liście na tle innych krajów? Czym wyróżniają się krajowe produkty z listy?

J.B.: Lista Produktów Tradycyjnych funkcjonuje na podstawie krajowych przepisów, tj. ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, zatem trudno jest porównać liczbę produktów wpisanych na nią na tle innych krajów w odróżnieniu, np. od produktów, które funkcjonują w systemach jakości żywności uznanych na podstawie przepisów unijnych obowiązujących jednakowo we wszystkich państwach członkowskich. Produkty wpisane na LPT, cieszą się uznaniem i renomą wśród społeczności lokalnej danego regionu. Zgłaszane produkty posiadają specyficzny charakter oraz odróżniają się od innych produktów rolnych, środków spożywczych lub napojów spirytusowych należących do tej samej kategorii. Produkty tradycyjne to cenne wyroby o uznanym tradycyjnym charakterze, z których przeważająca część jest wytwarzana zgodnie z recepturami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Liczba produktów wpisanych na LPT świadczy o niezwykle bogatej historii kulinarnej naszego kraju i pielęgnowaniu tych tradycji przez pokolenia Polaków.

M.S.: Polacy coraz bardziej doceniają wyroby tradycyjne? Wpisują się one we współczesne trendy?

J.B.: Produkty tradycyjne cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Coraz częściej doceniają oni ich unikatowe właściwości i wysoką jakość. Konsumenci takiej żywności bardzo często wracają również do smaków dzieciństwa, poszukują żywności tradycyjnej oraz jak najmniej przetworzonej. Tradycyjna żywność regionalna wzbudza również żywe zainteresowanie turystów, którzy odwiedzając dane miejsce, chcą poznać charakterystyczne dla niego smaki. 

M.S.: Gdzie można kupować te produkty?

J.B.: Większość produktów z Listy Produktów Tradycyjnych, prezentowana jest podczas licznych konferencji, spotkań, festynów, pikników, targów czy dożynek, organizowanych na terenie całego kraju, m.in. przez Urzędy Marszałkowskie lub Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Podczas tych przedsięwzięć, można nie tylko nawiązać kontakt z producentami, dowiedzieć się o tradycyjnej metodzie produkcji danych produktów, ale także je zakupić. Dodatkowo, na polskim rynku, coraz więcej sklepów w swoim asortymencie oferuje produkty tradycyjne i regionalne, dzięki czemu stają się one łatwo dostępne dla konsumenta.

M.S.: Polacy coraz bardziej doceniają wyroby tradycyjne? Wpisują się one we współczesne trendy?

J.B.: Promocja polskich produktów tradycyjnych na terenie kraju odbywa się przede wszystkim podczas  wspomnianych wyżej targów, festynów, pikników lub dożynek. Celem na 2018 r. jest oczywiście poszerzanie Listy Produktów Tradycyjnych o nowe produkty. Widoczne jest rosnące zainteresowanie zarówno producentów wytwarzających takie produkty, jak i konsumentów poszukujących żywności wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz z tradycyjnych surowców. 

M.S.: Dziękuję za rozmowę

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin