Jak skutecznie kontrolować import środków ochrony roślin?

SRODKI OCHRONY ROSLIN

Wdrożenie nowych zasad kontroli importu środków ochrony roślin, prowadzenie kontroli w oparciu o ocenę ryzyka, wymiana informacji na temat najciekawszych przypadków ujawnień prób wprowadzania na terytorium Polski niedopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz praktyczne ćwiczenia, jak wykryć nielegalne przesyłki tych produktów, to tylko niektóre z tematów szkolenia dla inspektorów wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, jakie odbyło się w dniach 6-7 listopada br.  w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni – Letnisko. 

Przeprowadzone szkolenie miało na celu dostosowanie procedur kontrolnych importu środków ochrony roślin  do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ds. urzędowych kontroli, które będzie  stosowane od dnia 14 grudnia 2019 r. 

Nowe rozporządzenie ustanawia m.in. zintegrowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej podejście do kontroli środków ochrony roślin, przy czym szczególny nacisk kładzie na kontrolę importu towarów, która ma  zapewnić zgodność wprowadzanych na terytorium UE produktów z prawodawstwem unijnym, w szczególności z przepisami  mającymi na celu ochronę zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska oraz eliminować oszukańcze lub nieuczciwe praktyki, w tym nielegalny handel środkami ochrony roślin. 

Zdaniem Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Tadeusza Łączyńskiego, ujednolicone działania inspektorów PIORiN są kluczowe dla eliminowania nielegalnych przesyłek środków ochrony roślin i ograniczenia ryzyka jakie mogą stworzyć. 

Źródło: PIORiN