Skażone jaja nie były wysyłane do Polski

Unijne powiadomienie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF 2017.1065 nie zawiera informacji o dystrybucji do Polski jaj i produktów drobiowych zawierających fipronil z Belgii, Holandii i Niemiec.

W Polsce nie ma zarejestrowanych produktów biobójczych zawierających fipronil, przeznaczonych
do zastosowania u kur. Nie jest dopuszczony do obrotu produkt biobójczy wyprodukowany w Holandii o nazwie Dega 16.

Z informacji udostępnionych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu w naszym kraju znajduje
się 5 produktów biobójczych zawierających fipronil. Każdy z nich przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania
w gospodarstwie domowym celem likwidacji owadów będących szkodnikami, jak np. mrówki, karaczany, prusaki czy karaluchy.

Źródło: MRiRW