Senat za ustawą o IJHARS

laboratorium próbka

Senat przyjął ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. IJHARS będzie miała obowiązek badania próbek artykułów rolno-spożywczych, co wynika z unijnego prawa.

Celem ustawy, było rozszerzenie zakresu zadań inspekcji o zadania związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów wspólnej polityki rolnej. Określony w przepisach Unii Europejskiej wymóg wykonywania badań laboratoryjnych produktów rolno-spożywczych, jest związany z koniecznością stałego przeprowadzania analiz w tychże mechanizmach.

Do obowiązków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy nadzór nad prawidłową realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z kolei do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, należy sprawdzanie jakości artykułów przekazywanych jako pomoc dla najuboższych.

Zarówno ARiMR, jak i KOWR, nie mają własnych laboratoriów, zatem badania i tak były do tej pory wykonywane w IJHARS. Dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy z inspekcją wskazują, że wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych przez inspekcję jest rozwiązaniem, które gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych badań.

Projektowane przepisy mają wejść w życie 7 dni po ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin