Rynek wina – szanse i bariery rozwoju

Projekt bez tytułu (25)

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca br. odbyła się konferencja pt. „Rynek wina – szanse i bariery”.

– Zapewnienie opłacalności produkcji rolniczej i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój rynków rolnych w Polsce to główne cele działań ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję.

Minister przypomniał, że w resorcie został opracowany program rozwoju 9. rynków rolnych.

– Podejmowane są dalsze prace w zakresie identyfikacji barier dotyczących kolejnych rynków. Dziś  zaprosiliśmy do resortu przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń  działających w zakresie winiarstwa. Będziemy wspólnie omawiać sytuację na rynku wina i dyskutować o możliwościach rozwoju tej produkcji w Polsce – powiedział minister Jurgiel.

W konferencji uczestniczył również podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który omówił m.in. możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Podczas konferencji zaprezentowano informacje dotyczące: aktualnego stanu i planowanych zmian prawa UE
i przepisów krajowych,  możliwości wsparcia producentów wina, oceny krajowego potencjału produkcji wina
i szans jego rozwoju. Uczestnicy konferencji omówili najważniejszych zagadnienia dotyczące sektora produkcji wina z krajowych upraw winorośli. Podczas wystąpień przedstawicieli producentów wina zostały przez nich przybliżone najbardziej istotne problemy, które w ich ocenie mają negatywny wpływ na  rozwój tego sektora.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że odegra ona istotną rolę w określeniu działań niezbędnych do dalszego rozwoju tego sektora jak również przyczyni się do wypracowania rozwiązań służących dalszemu rozwojowi branży winiarskiej w Polsce. Podczas konferencji zostały także poruszone problemy mające wpływ na rozwój produkcji wina owocowego markowego, cydru i perry.

Aktualna sytuacja na rynku wina

PROW 2014-2020 Konferencja Rynek Wina

Prawodawstwo w zakresie rynku wina

Źródło: MRiRW