Ryby i owoce morza droższe

picture (3)

Podaż rynkowa ryb i owoców morza w 2018 roku wyniesie 475 tys. ton i będzie o niecały 1 proc. niższa niż rok wcześniej, kiedy to wyniosła ponad 479 tys. ton po spadku o 4,7 proc. w stosunku do roku 2016 – wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W roku 2016 podaż ryb na rynek krajowy wyniosła 503,2 tys. ton. Na spadek podaży wpływ miała wysoka dynamika wzrostu eksportu, czego nie zdołały zrekompensować zwiększone połowy własne, przy stabilizacji importu. Jednocześnie, wskaźnik samowystarczalności zwiększył się w porównaniu z rokiem 2016 o 5,1 pkt. proc. do 54,7 proc.

Według IERiGŻ, w 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły przeciętnie o 3,4 proc., natomiast w relacji grudzień 2017 r. do grudnia 2016 r. tempo wzrostu było zdecydowanie niższe i wyniosło 1,4 proc.

Wzrost cen detalicznych produktów rybnych w 2017 r. był o 0,8 pkt. proc. niższy od wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych i o 1,4 pkt. proc. niższy niż głównego substytutu, jakim jest mięso i jego przetwory. Ryby potaniały w tym okresie względem wydatnie drożejącego mięsa wieprzowego, a podrożały wobec mięsa drobiowego.

W 2017 r. najbardziej podrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone (o 6,4 proc.) oraz ryby świeże i chłodzone (o 4,4 proc.). Ceny pozostałych grup produktów rybnych wzrosły o 0,8-2,4 proc.

Z oceny ekspertów IERiGŻ wynika, że w pierwszym kwartale 2018 r. wzrost cen detalicznych ryb, owoców morza oraz ich przetworów był kontynuowany. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, ceny wzrosły o 1,0 proc., podobnie jak w relacji marzec br. do marca ub.r., a więc zdecydowanie mniej niż ceny żywności i napojów bezalkoholowych ogółem.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin