Rozporządzenie o tworzywach do kontaktu z żywnością

prawo_ko_rozp

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie 2017/752, dotyczące wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nowe rozporządzenie 2017/752 zmienia niektóre zapisy wcześniejszego rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Poniżej w załączniku można pobrać pełną treść rozporządzenia.

 Roporzadzenie UE 2017_752

Źródło: Komisja Europejska