Rozmowy polsko-włoskie

Rozmowy polsko-wloskie

10 lutego 2020 r. w Rzymie minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z minister polityki rolnej, żywnościowej, leśnictwa i turystyki Republiki Włoskiej Teresą Bellanovą.

Rozmowy były poświęcone głównie kwestiom finansowania WPR w latach 2021-2027. Minister zaprezentował postulaty Polski w zakresie przyszłości tej polityki, szczególnie w odniesieniu do potrzeby odpowiedniego finansowania WPR oraz wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Minister wskazał, że przyszła WPR funkcjonować będzie w warunkach coraz bardziej otwartego na zewnętrzną konkurencję rynku UE. Jednocześnie WPR realizować ma zarówno stare cele związane z bezpieczeństwem żywnościowym Europy, promowaniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, jak i zwiększone ambicje w zakresie zaangażowania na rzecz środowiska i klimatu. To wymaga odpowiedniego finansowania z budżetu UE i dlatego Polska nie godzi się na realne cięcia środków finansowych na WPR.

– Utrzymanie obecnych zasad dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich na podstawie kryteriów ustalonych 30 lat temu nie przystaje do obecnych wyzwań stojących przed rolnictwem – podkreślił minister Ardanowski.

– Obecnie nie ma już ekonomicznego i społecznego uzasadnienia do utrzymywania dysproporcji w wysokości wsparcia dla poszczególnych państw członkowskich. Co więcej, sytuacja ta stwarza nierówne warunki konkurencji, jest niesprawiedliwa i przez to stanowi zagrożenie dla silnej, solidarnej Unii Europejskiej w przyszłości – stwierdził polski minister.

Źródło/Fot.: MRiRW