Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Rozmowy polsko-sudańskie

  • Rozwój współpracy w sektorze rolnym
  • Memorandum o współpracy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyjął 26 lutego 2020 r. ministra stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Sudanu Omera Gamara Eldina Ismaila. 

Spotkanie zrealizowane zostało z inicjatywy strony sudańskiej, w ramach dwustronnych konsultacji politycznych i miało na celu omówienie możliwości nawiązania bardziej intensywnych relacji w dziedzinie rolnictwa.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przybliżył delegacji sudańskiej uwarunkowania produkcji rolnej w Polsce i przyznał, że rozwój współpracy zależy przede wszystkim od wzajemnego poznania potrzeb i potencjału obu stron.  

Strona sudańska wyraziła wolę zacieśnienia relacji gospodarczych z Polską, w tym w szczególności w dziedzinie rolnictwa. Obie strony zgodnie przyznały, że jednym z głównych obszarów współpracy dwustronnej, poza działaniami na rzecz zwiększenia wymiany handlowej, powinny być polskie inwestycje w sudański sektor rolny, umożliwiające wykorzystanie rzeczywistych możliwości w zakresie produkcji rolnej.   

Wyrazem obustronnego zainteresowania rozwojem kontaktów dwustronnych jest podpisanie Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Republiki Sudanu w sprawie współpracy w dziedzinie rolnictwa, które zakłada m.in. wspieranie handlu artykułami rolno-spożywczymi poprzez rozwój relacji biznesowych oraz wymianę doświadczeń i informacji w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

Republika Sudanu, z racji położenia geograficznego i posiadanych portów nad Morzem Czerwonym, jest ważnym partnerem dla podmiotów zainteresowanych rozwijaniem współpracy gospodarczej z krajami regionu Afryki Północno-Wschodniej.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close