Czwartek, 16 Lipca 2020 roku.

Rozmowy polsko-niemieckie

Wyrównanie dopłat i walka z ASF – to główne tematy polsko–niemieckiego spotkania, które odbywało się 25 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński przyjął delegację Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, której przewodniczył parlamentarny sekretarz stanu Uwe Feiler.

Odbyła się pogłębiona dyskusja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w szczególności postulatu Polski dotyczącego potrzeby wyrównania dopłat bezpośrednich w UE po 2020 roku.

Wiceminister Kamiński przedstawił argumenty Polski przemawiające za wyrównaniem poziomu płatności w UE. Podkreślił, iż obowiązujące stawki bazują na parametrach sprzed 30 lat, które nie odzwierciedlają obecnego poziomu kosztów produkcji i nie mają już ekonomicznego uzasadnienia. Wskazał również na jednakowe wyzwania i ryzyka stojące przed rolnictwem w krajach członkowskich UE, wspólne cele związane z unijną strategią Europejski Zielony Ład, jak również na konieczność spełnienia tych samych wymogów w zakresie ochrony środowiska przez wszystkich rolników w UE.

Podczas spotkanie strona polska przedstawiła dane liczbowe dotyczące cen wielu środków produkcji, takich jak paliwa, energia elektryczna, nawozy, pestycydy, pasze, które są zbliżone do cen na rynkach innych państw UE, w tym w na rynku niemieckim.

Polska oczekuje jednakowych warunków konkurowania na jednolitym rynku UE, a zróżnicowane stawki płatności, niższe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zakłócają uczciwą konkurencję.

Przedyskutowano również kwestię bardzo intensywnej współpracy polskich i niemieckich służb weterynaryjnych w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń, podkreślając ogólnoeuropejski wymiar problemu i wolę wspólnego działania na rzecz zwalczenia wirusa w Europie.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Dni Przemysłu MięsnegoDni Przemysłu Mięsnego Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. działań związanych z […]
 • O wyzwaniach<br> dla izb rolniczychO wyzwaniach
  dla izb rolniczych
  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w konferencji pn. „Nowe wyzwania dla Izb Rolniczych”, która odbyła […]
 • Rok w rolnictwieRok w rolnictwie Walka o bezpieczeństwo żywności i z ASF, anomalie pogodowe czy uwolnienie rynku cukru. Mijający rok był pełen wyzwań w rolnictwie. O […]
 • O zwalczaniu ASF<br> na MazowszuO zwalczaniu ASF
  na Mazowszu
  Podsekretarz stanu Rafał Romanowski i zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Niemczuk spotkali się w Żurominie z rolnikami, […]
 • Walka z ASF przynosi dobre efektyWalka z ASF przynosi dobre efekty Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia […]
 • Z ministrami rolnictwa<br> państw Grupy V4<br> o reformie WPRZ ministrami rolnictwa
  państw Grupy V4
  o reformie WPR
  Minister Jan Krzysztof Ardanowski 19 czerwca 2020 r. uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy […]
 • Europejski Zielony Ład<br> a budżet na WPREuropejski Zielony Ład
  a budżet na WPR
  8 czerwca 2020 r. odbyła się nieformalna rada ministrów rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie wymienili poglądy […]
 • Rozmowy polsko-czeskieRozmowy polsko-czeskie W przeddzień warszawskiej konferencji ministrów rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej z komisarzem UE ds. rolnictwa […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close