Rozmowy polsko – irlandzkie

Rozmowy-polsko-irlandzkie

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dzisiaj z ministrem rolnictwa, żywności i żeglugi morskiej Irlandii Michaelem Creedem oraz ambasadorem Irlandii w Polsce Gerardem Keownem.

Tematem spotkania była współpraca Polski i Irlandii w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz  przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Polska i Irlandia potwierdziły, że szanują suwerenną decyzję obywateli Wielkiej Brytanii 
o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Ministrowie zgodzili się, że Brexit nie może oznaczać osłabienia Unii Europejskiej i dotychczasowych osiągnięć Wspólnej Polityki Rolnej. Z tego względu należy podjąć wspólny wysiłek w gronie wszystkich państw członkowskich UE, aby wyniki negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE były korzystne zarówno dla Brytyjczyków, jak i całej Unii Europejskiej.

Strony zadeklarowały dalszy rozwój dobrej polsko-irlandzkiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz wyraziły gotowość do aktywnej współpracy na forum UE na rzecz nowego kształtu WPR, tak aby postulaty Polski i Irlandii co do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej zostały zrealizowane w jak najpełniejszym wymiarze.

Źródło: MRiRW